Refugium I Aktuality

Rozrůstáme se! Nově máme v péči část Přírodní rezervace Meandry Smědé

Je domovem ledňáčka říčního, vydry říční nebo kriticky ohrožené mihule říční. Kromě toho je řeka Smědá mimořádně nádherná na pohled. Vlní se krajinou půvabné Frýdlantské pahorkatiny a vytváří přirozené meandry. Nad nimi se tyčí obnažené písčité břehy.

Právě v nich se daří zmíněnému ledňáčkovi. A nejen jemu – Přírodní rezervace Meandry Smědé, která má necelých 140 hektarů, zahrnuje taky vegetačně bohaté nivní louky, háje a rybník Dubák. Všechny tyto biotopy společně tvoří ráj pro ptáky… a ornitology.


K nejvýznamnějším druhům lokality patří jeřáb popelavý, moták pochop, rákosník velký, potápka rudokrká a morčák velký. Nepravidelně se v oblasti v hnízdním období vyskytují i některé vzácné druhy bahňáků, jako je bekasina otavní, pisík obecný nebo vodouš kropenatý, a pravidelně hnízdí lejsek šedý, strakapoud prostřední, krutihlav obecný a žluva hajní.

Bohatá je rezervace také na brouky, ryby a obojživelníky, které doplňuje i pár ohrožených savců – bobr evropský nebo vydra říční.

Refugium nově vlastní pouze malou část přírodní rezervace, která je v tuto chvíli z velké části zarostlá invazními rostlinami. Mohlo by se tedy zdát, že z hlediska ochrany přírody nebyl nejlepší nápad investovat právě do pozemku, který oplývá převážně biodiverzitou invazních rostlin. My to ale vidíme opačně – chceme ploše nabídnout lepší budoucnost.

Věříme, že se správnou péčí dokážeme nejen výše zmíněným druhům zvířat nabídnout podmínky, za kterých budou moci prosperovat.

Více o lokalitě zde.