Refugium I Aktuality

Entomolog hlásí vzácné nálezy u mařížského mokřadu

Mokřad u Maříže, jedna z přírodních lokalit, které má Refugium v péči, se životem jenom hemží. Vynikající stav biodiverzity na místě už v roce 2021 potvrdil rozsáhlý biologický průzkum, který, mimo jiné, na lokalitě potvrdil výskyt několika ohrožených druhů rostlin nebo 14 druhů obojživelníků a plazů.

Mezi nimi je například čolek velký (Triturus cristatus), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), rosnička zelená (Hyla arborea), silná populace skokana štíhlého (Rana dalmatina), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), nebo užovka hladká (Coronella austriaca). Dále také dáváme šanci skokanovi ostronosému (Rana arvalis) – jeho výskyt byl potvrzený jen kousek od hranic pozemku.

Neusínáme ale na vavřínech a v mokřadním parku bádáme dál – aktuálně běží monitoring drobných savců a šelem ve spolupráci s organizací ALKA Wildlife nebo rozsáhlý entomologický průzkum zaměřený na vodní brouky, xylofágy (hmyz živící se výhradně dřevem) a vážky.

Právě autor výzkumu zaměřeného na vážky, batracholog, entomolog a předseda spolku Hamerský potok Petr Hesoun, už přináší první velmi dobré zprávy: na lokalitě objevil několik šídel lučních (Brachytron pratense) a jednoho samce vážky plavé (Libellula fulva).

V Červeném seznamu IUCN jsou sice tyto druhy vedené pouze v kategorii NT, tedy jako téměř ohrožené, ale v rámci jižních Čech je šídlo luční velmi vzácné a v případě vážky plavé jde teprve o druhý prokázaný nález. Bude tedy mimo jiné součástí chystané knihy o jihočeských vážkách.

Máme velkou radost a doufáme, že to zdaleka nejsou poslední skvělé výsledky!