Refugium I Aktuality

Druhý ročník slavonického kolokvia úspěšně za námi. Co přinesl?

Téměř 50 přírodovědců a lidí přírodě blízkých se 13. a 14. dubna sjelo do malebného města v České Kanadě na druhý ročník akce zvané Tváře krajiny.

Tentokrát naše setkání neslo podtitul „Tváře vody“, což byl, trochu nechtěně, leitmotiv nejen většiny příspěvků, ale i letošního počasí. 💦
Kromě vydatných srážek, které proměnily závěrečnou terénní výpravu v dobrodružnou expedici, na niž si trouflo jen osm statečných, ale můžeme ve vší skromnosti prohlásit, že se dvoudenní kolokvium naprosto vydařilo.

Velkou zásluhu na tom mají řečníci, kteří ve čtyřech přednáškových blocích představili celkem deset příspěvků. Každý z nich se lišil nejen tématem, ale i svým pojetím – někdy šlo o humorný a velmi osobní pohled na často skloňovanou problematiku, jindy o prezentaci nápadů, minulých chyb a poučení, čerstvých výsledků výzkumů nebo i upřímnou zpověď o vyhoření a návratu k ochraně přírody.

Obrovskou zásluhu na celkové dramaturgii programu má náš přítel, krajinozpytec a spoluorganizátor akce v jedné osobě: Pavel Pokorný ze spolku Říční krajina.
Kromě přípravy se Pavel částečně ujal i moderování akce a doplnil tak naši kolegyni Elišku Kolomazníkovou. Ta, jakožto bývalá reportérka České televize, dávala pozor zejména na vyvážený a objektivní průběh diskuzí. 🧐

Dalším klíčovým partnerem akce byl Spolkový dům Slavonice, který nám i letos poskytl perfektní zázemí – celé dva dny, od snídaní přes promítání až po večerní program, o který se s dávkou jazz fusion postarala pražská kapela Walkin' Base.

Pravděpodobně vás ale mnohem více zajímá, co na kolokviu zaznělo. Zde jsou tedy jména autorů a názvy jejich příspěvků v původním pořadí:

Aleš Jelínek, Václav Křivan (ČSOP Kněžice): Brouci, motýli a pavouci rašelinišť Telčska

Martin Škorpík (NP Podyjí): Údolím Dyje proti toku času

Dušan Trávníček (Muzeum JV Moravy ve Zlíně): Řeka Bečva – ráj i peklo biodiverzity

Jan Pokorný (ENKI, o. p. s.): Co umí rostliny aneb Sluneční energie a její distribuce

Jeňýk Hoffmeister (katedra ekologie lesa FLD ČZU, CzechGlobe AV ČR): Několik námětů ke skutečné ochraně lesních stanovišť v ČR

Filip Lysák, Prokop Svoboda (Refugium, a. s.): Revitalizace mařížského mokřadu aneb Soukromý kapitál a ochrana přírody

Marek Šmejkal (Hydrobiologický ústav Biologického centra AV ČR): Úpadek a možná záchrana karase obecného v ČR

Harabiš, F., Knapp, M., Kadlec, T. (tým ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze): Tvorba „hmyzích“ biotopů, od šumavských tůní po pražské Dívčí hrady

Ivana Bufková, Eva Zelenková (NP Šumava, LIFE for MIRES): Voda ztracená a vrácená aneb Jak na obnovu horských potoků a pramenišť

Filip Hruška (Pobočka ČSO na Vysočině): Rybníky u Borovné nedaleko Telče a jejich ptactvo (1989–2023)

K jednotlivým příspěvkům v příštích týdnech zveřejníme více informací, včetně publikací k nastudování pro ty, kterým je dané téma blízké.