Refugium I Aktuality

Líhniště a opravy zídek. Pomáháme užovce stromové

Říká se jí Aeskulapův had nebo Eskulapka – obojí odkazuje na to, že je tento nejedovatý druh užovky hlavní „postavou“ celosvětově známého symbolu lékařů. Hada, který obtáčí hůl řeckého boha lékařství Asklépia (Aeskulapa).

Užovka stromová (Zamenis longissimus) je tak vlastně celebritou. Zároveň je nejdelším z pěti druhů hadů, kteří u nás žijí. Dorůstá běžně délky okolo 150 cm, vzácněji až dva metry. Také jde ale v Česku o tvora kriticky ohroženého – vyskytuje se jen ve třech oblastech: v Podyjí, Bílých Karpatech a Poohří.

Právě populace v Poohří je tou nejkrehčí, protože je zcela izolovaná. Populace v Podyjí i Bílých Karpatech tvoří okraje větších, souvislejších populací – rakouské a slovenské. To pro Poohří neplatí. Zároveň je tato populace, čítající zhruba 500 až 700 jedinců, unikátní i v tom, že jde o nejsevernější současný výskyt tohoto druhu na světě.

Oblast výskytu užovky stromové v Poohří pokrývá údolí řeky Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami, konkrétně okolí Stráže nad Ohří. Kousek od ní, na levém břehu Ohře, sídlí v malé obci Osvinov spolek Zamenis, který se už od roku 2006 souvisle záchraně tohoto hada věnuje.

Areál užovky stromové v Poohří ale sahá i na pravý břeh řeky, kde zahrnuje i jednu z lokalit Refugia – kaskádu rybníků, přesněji řečeno jednoho jezera, jednoho mokřadu a jednoho rybníku, u obce Jakubov.

Se spolkem Zamenis jsme tak nastartovali spolupráci, jejímž cílem je výskyt užovky stromové na námi spravovaném území podpořit. Pod vedením herpetologa Karla Janouška, spoluzakladatele spolku Zamenis, teď u jakubovské kaskády rybníků vzniká několik opatření. Tím prvním a klíčovým je instalace líhniště.

Jde o stanoviště se substrátem ze dřevěných pilin a kůry, které je navíc chráněné pletivem, a pro kladení vajec a líhnutí mláďat ideální. Také slouží jako úkryt, který často využívají i další druhy hadů nebo slepýš křehký.

Kromě toho na lokalitě plánujeme opravit rozpadlé kamenné zídky. I ty by totiž užovce stromové, která má ráda pestrou mozaiku biotopů, od kamenitých svahů přes železniční náspy po porézní zdivo starých budov, mohly vyhovovat.

Užovce stromové se věnuje celorepublikový záchranný program, který se snaží udržet mikropopulace tohoto druhu, zvýšit jejich početnost, a nakonec hada navrátit do míst, kde se už nevyskytuje.

Klíčovou metodou, jak toho dosáhnout, je právě nabídka vhodných vhodných úkrytů a stanovišť. Osídlit je ale užovky musí samy, z vlastní iniciativy. A my budeme doufat, že se k tomu na naší lokalitě u Jakubova odhodlají.