Refugium I Aktuality

Rozšířili jsme portfolio o první „suchou“ lokalitu!

Doteď to možná trochu působilo, že je pro nás v Refugiu určujícím kritériem pro výběr nové lokality voda a život s ní spojený. Pro většinu přátel jsme, pravděpodobně už navždy, „ochránci čolků, mloků a žabiček“.

Teď ale s velkou radostí oznamujeme, že jsme portfolio rozšířili o pozemek, kde se hravě obejdeme i bez holin!

Nově máme v péči drobnou, zhruba dvouhektarovou parcelu v Bílých Karpatech. Zhruba z poloviny ji tvoří orchidejové louky. Ano, ony proslulé, „polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích“ (akcent na slovo suché), významná naleziště vstavačovitých, kterým se v Bílých Karpatech daří až tak mimořádně, že jim mnozí vědci co do druhové rozmanitosti a početnosti zastoupení přisuzují evropská, ne-li světová prvenství.

Náš pozemek leží v ochranném pásmu NPR Jazevčí, které patří botanicky k těm nejbohatším v Bílých Karpatech. Moc se tedy těšíme na jaro, kdy si detailně prozkoumáme, co všechno nám na pozemku kvete.

Více o lokalitě a našich plánech s ní zde.