Refugium I Aktuality

Jak jsme hloubili tůně v Bílých Karpatech

Úkol zněl jasně – citlivě upravit zanesenou historickou studánku, která je součástí pěnovcového prameniště na naší lokalitě v Bílých Karpatech.

Byl už nejvyšší čas – blíží se jaro, kdy bude kolega Filip objíždět (nejen) bělokarpatské louky a zkoumat, co na nich roste, a Prokop zase nahánět a monitorovat obojživelníky. Ty navíc nechceme v jarních měsících zásahy kolem vody rušit.

A tak jsme jednoho churavého dne zkraje března na lokalitu vyrazili a pustili se do práce.

Studánka, ke které jsme se vydali, prakticky celá zanikla pod návalem hlíny ze svahu. Její zbytky dokládalo už jen pár vyskládaných kamenů, sediment a plastové trubky kdysi jímající pramen.

Stačilo ale pár hodin práce a studánku jsme vyčistili, lehce prohloubili, opatřili novou kamennou zídkou a nízkou hrází s korýtkem pro mírný odtok vody.

Naše další kroky vedly pod studánku, kde se v relativně prudkém lesním svahu nachází plošně podmáčený terén. Ten je – stejně jako studánka – součástí pěnovcového prameniště a na několika místech tak lze pozorovat srážení této horniny.

Pod těmito místy jsme v zarostlé, vodou nasáklé části svahu vyhloubili dvě menší tůňky.

Finální zastávka pak byla ještě o něco níž, u potoka, do kterého svah ústí. Zde jsme „vyrobili“ poslední, tentokrát průtočnou tůň, která je přímo ideálním stanovištěm pro mloka skvrnitého. Šlo o nejjednodušší zásah, stačilo pouze zpevnit už zčásti existující hrázku.

V rámci naší jednodenní akce jsme se snažili postupovat maximálně citlivě a věříme, že se nám těmito drobnými úpravami povedlo rozšířit nabídku přírodních stanovišť tak, že se v následujících letech budeme moct těšit z růstu místní biodiverzity.

Teď už si tedy jen držíme palce, aby nám naše veledíla okamžitě nezlikvidovala divoká prasata. 💧🌱

Více z naší výpravy zde ve fotogalerii:
Zvlněný terén Bílých Karpat.
Kopáči se ve svahu pod loukou pouští do práce.
O hodinu později kopáči stále pokračují v práci. Začínají se ozývat první nářeky a hlasité obavy z bolesti zad.
Kopáči mají poradu. Radí se, jak na výstavbu zídky.
Výsledné dílo.
Detail hrázky, kterou poctivě udupávala kolegyně Eliška (když zrovna nebyla za foťákem).
Výsledné dílo z protipohledu, ve kterém se vyjímá majestátní kamenná zídka studánky.
Spokojení kopáči.
První ze dvojice drobnějších tůněk pod studánkou.
Druhá ze dvojice drobnějších tůněk pod studánkou.
Nejjednodušší počin – průtočná tůňka v potoce, do kterého ústí svah s pěnovcovým prameništěm.
Průtočná mločí tůňka podruhé. Stačilo trochu podpořit hrázku z kamenů.
Ukázka pěnovce. Jde o odrůdu známějšího travertinu.
Vzniká tak, že voda při průchodu horninou rozpouští vápenec. Na povrchu pak stačí oteplení nebo odebrání oxidu uhličitého rostlinami a tvoří se vrstva této horniny, kterou lidé v minulosti využívali mimo jiné k neutralizaci kyselých půd.