Environmentální

společnost

Environmentální
společnost
Jsme lidé různých oborů, odlišných zázemí i zkušeností. Všichni ale shodně věříme v to, že je potřeba investovat do cenných přírodních lokalit. Zajistit, aby vlivem starých zátěží, jako jsou třeba meliorace, nebo vlivem chybějící péče a postupné degradace neztratily svůj jedinečný význam. Je to pro nás otázka odpovědnosti vůči dalším generacím a zároveň cesta, jak do obnovy přírody zapojit soukromý kapitál. Aby peníze mohly proudit tam, kde mají smysl.
Prokop Svoboda
Eliška Kolomazníková
Filip Lysák
Zakladatel
Podnikatel a biolog-amatér. Od environmentálních aktivit jsem se ale na delší dobu odklonil, když jsem se na konci minulého tisíciletí začal věnovat realitám a v roce 2006 spoluzaložil společnost Svoboda & Williams. I přes to, nebo možná právě proto, že můj „obor“ má k přírodě často daleko, mě ale nadšení pro obojživelníky a plazy nikdy neopustilo.

Před pár lety jsem proto začal podporovat spolek Zamenis, který dlouhodobě chrání populaci užovky stromové v oblasti Poohří. Tak jsem pronikl mezi inspirující přírodovědce a ochránce přírody, za kterými díky neskutečnému zápalu a vytrvalé práci stojí výsledky. Odtud pak už cesta celkem přirozeně vedla k založení vlastního projektu, který by, s pomocí přesně takovýchto zapálených lidí, schraňoval kusy přírody s nedocenitelným významem.
Projektová manažerka
Ráda se věnuju projektům, ve kterých vidím nějakou formu služby veřejnosti. Původně proto moje kroky vedly do médií. Prošla jsem několika televizními redakcemi, nejšťastnější jsem ale byla v redakci vědy České televize, kde jsem se mohla věnovat popularizaci přírodních věd.

K přírodě mám totiž blízko, pocházím z rodiny ekologů, ornitologů a sokolníků. Když mi tedy Prokop zavolal s tím, že zakládá tento projekt a potřebuje pomoc, dlouho jsem neváhala.

V Refugiu se starám o tvorbu obsahu, komunikaci, budování značky i kontaktů... S trochou nadsázky si troufám říct, že jsem Prokopova prodloužená, (většinou) kreativní ruka.
Člen environmentální rady
Mé zaměření by se asi nejlépe dalo shrnout slovním spojením „ekolog obnovy“. Téma fungování ekosystémů a revitalizací krajiny je pro mě dost zásadní odmala – „virtuálně“ jsem projektoval změny potůčků okolo vesnice, kde jsem vyrůstal, už jako malý kluk.

Svůj zájem jsem pak prohloubil studiem ochrany a tvorby životního prostředí (UPOL) a systematicky jsem se prvním projektům začal věnovat na přelomu tisíciletí. Rukama mi od té doby prošla řada revitalizací, největší radost mi ale zpětně dělají tři z nich: obnova slatinných biotopů v EVL Loučeňské rybníčky, jihomoravských slanisek Dobré Pole a Novosedly a také rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov.

Má role v Refugiu spočívá ve výběru a vyhodnocování přírodních lokalit, u kterých, když se společně a po konzultaci s dalšími experty rozhodneme pro koupi, následně zpracovávám návrhy drobných změn, plány péče nebo celé revitalizační projekty.
Výzkumní partneři

Zavedené ekologické instituce, nevládní organizace a spolky, environmentální centra, volně působící experti a zapálení jednotlivci. Partneři, kteří nám pomáhají hledat lokality k výkupu, prozkoumávat je a správně nastavovat následný management. Tak, aby naše péče o každý jednotlivý pozemek byla v souladu s tím nejlepším, co věda přinesla a praxe ověřila.

Partneři revitalizací
Společnosti, které podpořily konkrétní projekty obnovy našich lokalit – ať už šlo o komplex mokřadních pozemků u obce Maříž v České Kanadě nebo obnovu přírodních biotopů v Doupovských horách.
Legal & financial consulting
Partneři, kteří nám pomáhají s vývojem finančních instrumentů k zapojení soukromého kapitálu do obnovy přírody a s udržitelným chodem Refugia jakožto akciové společnosti.