Environmentální

společnost

Environmentální
společnost
Jsme lidé různých oborů, odlišných zázemí i zkušeností. Všichni ale věříme v to, že je potřeba investovat do přírodně cenných lokalit. Zajistit, aby je nespolkla zemědělská krajina nebo třeba bez péče postupnou degradací neztratily svůj jedinečný význam. Je to pro nás otázka environmentální odpovědnosti, povinnosti vůči dalším generacím. A zároveň cesta, jak do ochrany přírody zapojit i soukromý kapitál. Aby peníze mohly proudit tam, kde mají smysl.
Vybíráme pozemky s výjimečnou biodiverzitou. Refugia, která slouží jako útočiště kriticky ohroženým druhům. Střípky krajiny, které poskytují nepostradatelné ekosystémové služby, jako je regulace klimatu, zadržování vody nebo vázání uhlíku.

Investujeme do mimořádně cenných přírodních lokalit v České republice.

O tento přírodní kapitál pak s experty pečujeme – tak, abychom uchovali jeho cenné parametry, anebo znovu zcela naplnili skrytý potenciál.

Prokop Svoboda
Eliška Kolomazníková
Filip Lysák
Zakladatel
Podnikatel a biolog-amatér. Od environmentálních aktivit jsem se ale na delší dobu odklonil, když jsem se na konci minulého tisíciletí začal věnovat realitám a v roce 2006 spoluzaložil společnost Svoboda & Williams. I přes to, nebo možná právě proto, že můj „obor“ má k přírodě často daleko, mě ale nadšení pro obojživelníky a plazy nikdy neopustilo.

Před pár lety jsem proto začal podporovat spolek Zamenis, který dlouhodobě chrání populaci užovky stromové v oblasti Poohří. Tak jsem pronikl mezi inspirující přírodovědce a ochránce přírody, za kterými díky neskutečnému zápalu a vytrvalé práci stojí výsledky. Odtud pak už cesta celkem přirozeně vedla k založení vlastního projektu, který by, s pomocí přesně takovýchto zapálených lidí, schraňoval kusy přírody s nedocenitelným významem.
Projektová manažerka
Ráda se věnuju projektům, ve kterých vidím nějakou formu služby veřejnosti. Původně proto moje kroky vedly do médií. Prošla jsem několika televizními redakcemi, nejšťastnější jsem ale byla v redakci vědy České televize, kde jsem se mohla věnovat popularizaci přírodních věd.

K přírodě mám totiž blízko, pocházím z rodiny ekologů, ornitologů a sokolníků. Když mi tedy Prokop zavolal s tím, že zakládá tento projekt a potřebuje pomoc, dlouho jsem neváhala.

V Refugiu se starám o tvorbu obsahu, komunikaci, budování značky i kontaktů... S trochou nadsázky si troufám říct, že jsem Prokopova prodloužená, (většinou) kreativní ruka.
Člen environmentální rady
Mé zaměření by se asi nejlépe dalo shrnout slovním spojením „ekolog obnovy“. Téma fungování ekosystémů a revitalizací krajiny je pro mě dost zásadní odmala – „virtuálně“ jsem projektoval změny potůčků okolo vesnice, kde jsem vyrůstal, už jako malý kluk.

Svůj zájem jsem pak prohloubil studiem ochrany a tvorby životního prostředí (UPOL) a systematicky jsem se prvním projektům začal věnovat na přelomu tisíciletí. Rukama mi od té doby prošla řada revitalizací, největší radost mi ale zpětně dělají tři z nich: obnova slatinných biotopů v EVL Loučeňské rybníčky, jihomoravských slanisek Dobré Pole a Novosedly a také rašeliniště v přírodní rezervaci Chvojnov.

Má role v Refugiu spočívá ve výběru a vyhodnocování přírodních lokalit, u kterých, když se společně a po konzultaci s dalšími experty rozhodneme pro koupi, následně zpracovávám návrhy drobných změn, plány péče nebo celé revitalizační projekty.
Partneři

Ekologické organizace, spolky, environmentální instituty, experti v oblasti krajinného managementu, zapálení jednotlivci. Partneři, kteří nám pomáhají nejen hledat a vyhodnocovat přírodní lokality, ale především se pak o ně starat. Tedy konzultovat a taky realizovat péči o každý jednotlivý pozemek tak, aby to bylo v souladu s tím nejlepším, co věda přinesla a praxe ověřila.