Environmentální

společnost

Environmentální
společnost
Péči o životní prostředí v Česku zajišťuje primárně stát a neziskové organizace. Refugium není ani jedno z toho.

Jsme akciová společnost, a na pole českého ochranářství tak vstupujeme v roli dosud netradičního subjektu. Věříme, že to má smysl. Právě tato právní forma nás totiž, mimo jiné, zpřístupňuje soukromému kapitálu a korporátnímu světu.
Ochrana přírody v rukou byznysu.
Investice do Refugia zároveň umožňuje aktivně budovat environmentálně odpovědnou image. Spolu s ní firmy můžou ozelenit i svá investiční portfolia a optimalizovat je v souladu s principy ESG, tedy v souladu s kritérii udržitelného investování.
Jsme tu pro firmy, které se chtějí podílet na kvalifikovaně pojaté obnově přírody, aniž by pro ni měly vlastní aparát.
Čas na
zelenou
Investice do
budoucnosti
Optikou valuací totiž můžeme předpokládat, že s tím, jak si společnost bude více a více uvědomovat přírodní hodnotu přirozených biotopů a funkčních ekosystémů, poroste i finanční hodnota těchto pozemků.
Jsme tu i pro firmy a jednotlivce, kteří myslí na environmentální odpovědnost vůči nadcházejícím generacím. A také na to, že naše refugia představují spolehlivé uchovatele finanční hodnoty.
Finanční instrumenty
Dluhopisy

Koupě dluhopisu umožňuje firmám podpořit konkrétní projekt revitalizace přírodní lokality z našeho portfolia.

Zároveň jde o investiční nástroj, který je ve firemním účetnictví dlouhodobě vykazatelný a má tak výhodu dlouhodobé „účinnosti“.


Příklady spolupráce:
Akcie

Pro vizionáře a skalní fanoušky. Odkoupení akcií společnosti Refugium nabízí investorům, kteří sdílejí naši vizi, možnost stát se dlouhodobými partnery.

Prostředky získané prodejem akcií slouží primárně k rozšiřování portfolia, tedy k akvizicím cenných přírodních pozemků v České republice.

Projekty revitalizací